List of abbreviations
in The environmental turn in postwar Sweden

List of abbreviations

ABF

Workers’ Education Association (Sweden)

CUF

Youth League of the Centre [Party]

EEC

European Economic Community

FOA

Swedish National Defence Research Institute

IYF

International Youth Federation for the Study and Conservation of Nature

JUF

Jordbrukare Ungdomens Förbund [Agricultural Youth Association]

MIGRI

Miljögruppernas riksförbund [National Association of Environmental Groups]

SCA

Svensk Cellulosa AB

SEK

Swedish kronor

SFU

Sveriges Fältbiologiska Ungdomsförening [Nature and Youth Sweden]

SLU

Swedish University of Agricultural Sciences

SNF

Swedish Society for Nature Conservation

STU

National Board for Technical Development

SUL

National Council of Swedish Youth

UNCTAD

United Nations Conference on Trade and Development

Newspapers and magazines

AB

Aftonbladet

Arbt

Arbetet

BoT

Borlänge Tidning

BT

Borås Tidning

DN

Dagens Nyheter

Exp

Expressen

FB

Fältbiologen

GD

Gefle Dagblad

GHT

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning

GP

Göteborgsposten

GT

Göteborgs-Tidningen

HD

Helsingborgs Dagblad

HT

Hudiksvallstidningen

JP

Jönköpingsposten

KT

Karlstads-Tidningen

KvP

Kvällsposten

LT

Ljungbytidningen

NK

Norrbottenkuriren

NS

Norra Skåne

NT-ÖD

Norrköpings Tidningar-Östergötlands Dagblad

SDS

Sydsvenska Dagbladet

Sf

Smålands folkblad

SkD

Skånska Dagbladet

SLT

Skaraborgs Läns Tidning

SvD

Svenska Dagbladet

UNT

Upsala Nya Tidning

VA

Veckans Affärer

Vf

Värmlands folkblad

VJ

Veckojournalen

Vlt

Vestmanlands läns tidning

The environmental turn in postwar Sweden

A new history of knowledge

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 16 16 2
PDF Downloads 6 6 3