Index
in The environmental turn in postwar Sweden

Index

When names and concepts that occur in the running text also appear in footnotes, references to the latter have been omitted.

The index adheres to the Swedish alphabet, where the letters Å, Ä, and Ö follow Z.

1964 government inquiry into natural resources 19, 2627, 29, 30, 31, 34, 43, 44, 45, 46, 48, 65, 93, 95, 106, 208
acid rain 23, 25, 27, 3031, 4142, 47, 130, 207, 210
Adler-Karlsson, Gunnar 125
Agar, Jon 11n20, 183n39
Agrell, Wilhelm 62n21
Ahlmark, Axel 176
Ahlqvist, Richard 135136
Alfvén, Hannes 26
almstriden see ‘Battle of the Elms’
Ander, Gunnar 128
Andersson, Jenny 4n4, 58n12, 154n27, 171n10, 186n46, 210n6
Andersson, Kristoffer 156
Andersson, Nils 11n19
Anker, Peder 4n5, 5n5, 20n44, 207n3
Anshelm, Jonas 21n47, 32, 66n39, 134n64, 145n4, n8, 164n64, 168n3, 210n6
Arnberg, Wolter 24, 123124, 144, 152, 153, 154, 155, 158159, 207
Baark, Erik 4n5, 20n44
Back, Pär-Erik 4647, 93, 98, 102, 105106, 109110
Bartsch-Zimmer, Shadi 6n9
‘Battle of the Elms’ (almstriden, 1971) 164165
Bengtsson, Ingemund 154155, 160
Bengtsson, Yvonne 99
Bennulf, Martin 25n1, 143n98, 210n6
Berggren, Henrik 4n4, 154n27
Bergh, Eric 131
Berglund, Björn 21n46, 169n5, 191n67, 192n68, 194n79
Bergman, Clas 148
Bergman-Holmstrand, Ulla-Britt 114
Bergström, Sune 45, 176
Bergwik, Staffan 7n10, 12n21, 13n24, 15n29
see also Wennerholm
Berlin, Maths 177
Berntsen, Bredo 4n5, 20n44, 66n39
Bertilsson, Margareta 103n70
Bess, Michael 2n2, 183n39, 211
biocides 1, 18, 19, 25, 30, 6366, 79, 80, 89, 114, 131, 150, 152
Björck, Henrik 11n19
Björsne, Sven-Anders 129
Block, Eskil 154, 198, 200n96
Bocking, Stephen 183n39
Bohr, Niels 61
Borgström, Georg 18, 20, 26, 34, 5556, 63, 125, 140, 206, 210
Bosbach, Franz 92n42
Boström, Magnus 166n68
Boyer, Paul S. 60n16, 61n18, 62
Bringmark, Gösta 3839
Brising, Lars 44
Broks, Peter 9n18
Brotaeus, Gunilla 139140
Browaldh, Tore 4445, 119
Burke, Peter 6, 92n42
Börjesson, Mats 140
Carlsson, Stig 132
Carson, Rachel 2, 18, 6365, 70, 80, 99, 150, 208
Silent Spring (1962) 2, 18, 6365, 70, 80, 99, 150
Centre Party 142, 165, 182, 189, 210, 217
Club of Rome 4, 172, 199
Limits to Growth (1972) 4, 172, 199
Collins, Harry 11n20
Commoner, Barry 15, 20, 118, 134135, 199, 208
The Closing Circle 199
Conservative Party of Sweden 99, 104105, 133
Conway, Erik 199
Cramer, Jacqueline 4n5, 20n44, 21n47, 146n9, 207n3, 210n6
Cronon, William 92n42
Cronqvist, Marie 62n22
Dahl, Erik 64
Dahmén, Erik 4445, 97, 98, 102, 105107, 109110, 140
Sätt pris på miljön (1968) 44, 97
Dammann, Erik 20
Danielsson, Thomas 178
Daston, Lorraine 6n9, 7n10, 11n20, 15n29
Daum, Andreas 8n14
DDT 35, 6365, 79, 90, 216
Delin, Gustaf 119
de Reus, Jacques 135
Dickson, Harald 196
Djerf Pierre, Monika 22n49, 39n37, 80n7, 83n18, 92n40, 210n6
Doel, Ronald 48n53
Dorst, Jean 15
Dubos, René 1n1
Dunlap, Thomas 18n39
Dupré, Sven 6n9
Earth Day (1970) 2n2, 18, 211, 215
Edberg, Rolf 6670, 76, 77, 78, 85, 115, 138, 207
Spillran av ett moln (1966) 6670, 7677, 85
Edfeldt, Åke W. 130
Kvicksilvergäddan 130n54
Edwards, Paul N. 59n14
Egan, Michael 2n2, 20n45, 61n17, 135n66, 183n39, 211n7
Egelston, Anne 16n32, 17n35
Ehrensvärd, Gösta 170172, 186203, 208
Före – Efter: En diagnos (1971) 170172, 186203
Ehrlich, Paul 20, 63, 134135, 199
The Population Bomb (1968) 63, 199
Einstein, Albert 61
Ekberg, Kristoffer 165n66, 210n6
Ekman Jørgensen, Thomas 4n4, 154n27
Ekström, Anders 8n14, 9n18, 183n38
Eliasson, Per 111
Emmelin, Lars 122123, 142
Engels, Jens Ivo 2n2, 15n30, 92n42, 211n10
Engfeldt, Lars-Göran 3n3, 16n32
Engh, Sunniva 18n38, 55n5
environmental journalism 2223, 39, 7892, 210
environmental movements 4, 1719, 6061, 114167, 182183, 208209, 211
Dai Dong 163
Friends of Lake Vänern 117118
Friends of the Earth 16, 143, 161, 163, 165
Greenpeace 16, 143, 160
International Youth Federation for the Study of Conservation of Nature 162
MIGRI, 161, 166167
Nature and Youth Sweden 123, 143167, 182, 209, 213, 215
Powwow 163
Sierra Club, The 16
Swedish Society for Nature Conservation 16, 5556, 134, 145, 152, 164, 210
Youth League of the Centre 165
Ericsson, Anders 122, 124, 138, 140, 141
Eriksson, E. (chair, ‘Rädda Vänern’) 117
Erlander, Tage 4143, 46, 201, 203
European Year of Nature Conservation, The 1, 1819, 211
Evans, Robert 11n20
Eyerman, Ron 4n5, 20n44, 21n47, 146n9, 207n3, 210n6
Fagerberg, Sven 3233, 7173, 76, 113, 198
Federation of Swedish Industries 168, 173, 181182, 185
Fehrm, Martin 23, 44, 46, 47, 48, 9394, 9697, 98, 105, 109, 171
Fichtelius, Karl-Erik 2526, 37, 70, 7377, 78, 85, 118, 206
Människans villkor 26, 3441, 67, 77, 85, 118, 120, 178
Fleck, Ludwik 11
FOA see Swedish National Defence Research Institute
Foerster, Svante 52
Folksam 116117, 121124, 127, 138, 140141, 208, 212
Front against environmental destruction 116, 121123, 139, 141, 208, 212
Forskningsberedningen 4146
Foucault, Michel 11n20
Fox, Robert 11n20
Fredrikzon, Johan 59n14
Frenander, Anders 70n53
Fridell, Anders 158n46
Friman, Eva 66n39, 210n6
Fryksén, Arne 103
Fugelstad, Anders 132
Furuwidh, Karin 146
future studies 57, 93113, 171, 186203
Fältbiologerna see Nature and Youth Sweden
Galbraith, John Kenneth 125
Gandhi, Indira 82
Gardeström, Elin 83n19
Gedin, Per 186n48
George, Alice L. 62n23
Gerholm, Tor Ragnar 35, 132, 171172, 193199, 200n96, 208
Futurum Exaktum (1972) 171172, 193199
Gieryn, Thomas 12
Gillberg, Björn 166167, 177178, 183184, 201, 209
Hotade släktled (1969) 166
global environmental crisis 13, 2528, 37, 40, 46, 5460, 6677, 95, 163165, 186205, 216
Glover, Nikolas 21n47
Gogman, Lars 163n62
Golinski, Jan 11n20
Goodell, Rae 183n39
Grafström, Erik 154
Grove, Richard 92n42
Grubbe, Johan 217n14
Grut, Mario 190
Gugerli, David 5n7
Guha, Ramachandra 2n2, 16n31, 211n7, 212
Gullberg, Hans 177
Gunnarsson, Sören 23, 4953, 117, 130, 212
Gustafsson, Lars 141
Gustavsson, Sten 176
Gyllensten, Lars 26, 3537, 187n51, 188, 196
Hadenius, Stig 83n19
Haikola, Karl 62n21, 171n10, 186n46
Halldén, Daniel 165n65, 210n5
Hallin, Daniel 83n19
Hamati-Ataya, Inanna 6n9
Hamblin, Jacob Darwin 48n53, 5455n1, 61n17, 211n7
Hambraeus, Gunnar 183184
Hammar, Isak 69n48
Haraldsson, Désirée 134n64
Harraway, Donna 11n20
Hassard, John 12n23
Hasselmo, Gunilla 126n41
Hedén, Carl-Göran 3537, 8586, 132, 178, 186
Hedrén, Johan 210n6
Hegeland, Hugo 195198
Heidenblad, David Larsson see Larsson Heidenblad, David
Helén, Gunnar 191192
Herner, Sven 125
Higuchi, Toshihiro 61n17
history of knowledge 515, 204217
social circulation of knowledge 910, 1415, 20, 23, 167, 204217
Hjorth, Daniel 186, 193
Hofsten, Anna von 148
Holmberg, Carl 165n67, 183n37, 210n6
Holmberg, Gustav 58n12, 171n10
Holmberg, Linn 7n10, 13n24, 15n29
Holmström, Bo 200, 201
Howe, Joshua P. 48n53, 59n14
Hubendick, Bengt 3334, 187n51, 188, 197198
Hughes, J. Donald 92n42
Huldt, Bo 103, 105
Hultgren, Lennart 129
Hünemörder, Kai F. 2n2
Hägg, Kerstin 24, 140141
Höhler, Sabine 2n2, 211n7
Idén, Hans 103
Incentive (business company) 174, 176, 178
Irskogen, Valfrid 133
Isakson, Erik 149150, 154158, 207
Ivarsson, Rune 110
Iveroth, Axel 168170, 172, 181182
Jacobsson, Rolf 158
Jamison, Andrew 4n5, 20n44, 21n47, 146n9, 207n3, 210n6
Jansson, Anton 11n19
Jasanoff, Sheila 11, 12n21
Johansson, Gustaf 69n48, 171n10, 210n6
Johansson, Sven 177
Jülich, Solveig 8n14, 9n18
Kaijser, Anna 145n6
Kilcher, Andreas 8n12, n16
Killingsworth, M. Jimmie 60n17
Klöfver, Helena 145n7, 146n9
Kraft, Alison 61n19
Kroll, Gary 18n39, 63n26
Kronestedt, Torbjörn 159
Kroon, Sven-Åke 127
Kuhn, Thomas S. 11n20
Kupper, Patrick 172n11
Kärnfelt, Johan 9n18
Læssøe, Jeppe 4n5
Lagercrantz, Olof 7172, 76, 120
Landell, Nils-Erik 30, 138, 155, 201
Landin, Bo 161, 162, 163
Larsson, Peter 166n68
Larsson Heidenblad, David 45n5, 6n9, 7n11, 8n15, 9n17, 18n38, 20n44, 22n50, 23n51, 25n1, 28n9, 39n37, 46n49, 49n57, 58n12, 62n23, 67n40, 69n48, 70n52, n54, 77n76, 80n9, 92n41, 125n39, 145n6, 170n8, 186n46, 187n50, 207n3, 209n4, 212n12, 217n14
Latour, Bruno 12
Law, John 12n23
Leander, Gun 142143
Lear, Linda 18n39, 63n26
Liberal Party of Sweden (previously folkpartiet) 104, 142, 191, 192
liberal-orientated newspapers in Sweden 21, 2829, 3334, 38, 180, 188
Lidström, Mats 204205, 212213, 215
Lightman, Bernard 8n15, 1112n20
Liljelund, Lars-Erik 154, 159n51, 160, 162
Lindbeck, Assar 46, 93, 97, 98n59, 102, 104n73, 105106, 109
Lindblom, Paul 103, 190
Lindqvist, Lennart 124, 125n37
Linnér, Björn-Ola 18n38, 54n1, 55n5, 66n39, 210n6
Locher, Fabien 93
Lundberg, Berth 114
Lundberg, Björn 125n39
Lundgren, Lars J. 24, 25, 27n8, 99100, 103104, 110, 111, 112, 210
Lundholm, Bengt 34, 65, 76, 80
Lundin, Per 41n39, 166167, 217n14
Lundqvist, Lennart 143n98
Lundqvist, Åsa 217n14
Lässig, Simone 13
Malcus, Kerstin 103
Malthus, Thomas Robert 71
Mancini, Paolo 83n19
Mansholt, Sicco 203
Marchand, Suzanne 7n10, 13
Markle, Gerald E. 11n20
Marklund, Carl 171n10
Markovits, Claude 8n15
Markos, Lauri 137
Masco, Joseph 61n17
McCormick, John 2n2, 16n31, n32, 211n7
McNeill, John R. 48n53
McOuat, Gordon 8n15
mercury 2, 20n44, 25, 2728, 30, 35, 6566, 7980, 8487, 8990, 92, 112, 130, 153, 168, 207, 216
Merton, Robert K. 11n20
Meyer, Jan-Henrik 19n42
Michanek, Göran 34
Mijnhardt, Wijnand 6n9
Millbourn, Ingrid 99, 101
Moberg, Erik 47, 98
Moberg, Eva 187
Moberg, Rune 181
Mogensen, Harald 138
Müller, Simone 20n44
Mulsow, Martin 6n9
Myrdal, Alva 47, 171, 186
Myrdal, Gunnar 26, 125, 138
Mårald, Erland 65n35, 210n6
Naess, Arne 20
Nash, Roderick 92n42
National Environment Protection Board (now the Swedish Environmental Protection Agency) 19, 21, 26, 4344, 48, 9597, 99, 112, 116, 123124, 137, 140, 153154, 160161, 173, 177, 201, 208
National Board for Technical Development (STU) 178
Nature and Youth Sweden (Fältbiologerna) 144167, 182, 209, 215
Naturvårdsverket see National Environment Protection Board
Nehring, Holger 16n30, 60n17, 61n19, n20, 211n10
Netzén, Gösta 150
New Left 4, 17, 52, 73n64, 119, 157165, 190191, 209
Nieto-Galan, Agustí 9n18
Nilsson, Stig A. 81, 88, 91
Nilsson Hammar, Anna 6n9
Nilsson Hoadley, Anna Greta 62n21
Norborg, Lars-Arne 99
Nordberg, Kari H. 6n6, 8n15
Nordlund, Christer 65n35
Nordström, Katarina 153n26
Nordström, Ludvig 8788, 90
Norrlid, Ingemar 103
Notaker, Hallvard 5n5, 19n42, n43, 207n3
nuclear power 4, 51, 62, 144, 210, 215216
nuclear weapons 35, 39, 6063, 66, 6768, 70, 73, 74
Nyhart, Lynn K. 11n20
Odén, Birgitta 21, 2324, 4649, 7879, 92112, 130, 134, 140, 171, 184186, 207, 212213
Odén, Svante 2324, 27, 31, 41, 47, 9698, 152, 206
Olsen, Niklas 18n38, 217n14
Olsson, Gösta 89
Olsson, Roger 164
One World or None 61
Oppenheimer, Robert 61
Oredsson, Sverker 9899, 101, 104, 110
Oreskes, Naomi 199
Osborn, Fairfield 17, 5556
Our plundered planet (1948) 55
overpopulation 16, 25, 34, 46, 5456, 58, 60, 63, 6872, 7778, 125, 132, 139, 186203, 207, 215
Paglia, Erik 3n3
Palme, Olof 1617, 126, 135, 171, 181, 191192
Palmer, Jacqueline S. 60n17
Palmstierna, Hans 16, 22, 23, 2553, 56, 58, 7077, 78, 81, 85, 87, 96, 112143, 152, 155, 167186, 201, 204209, 212, 215, 216
Besinning (1972) 186
Plundring, svält, förgiftning (1967) 2122, 2530, 3234, 38, 50, 52, 67, 74, 76, 118, 120, 127128, 134, 137, 139, 142, 179, 204, 208
Palmstierna-Weiss, Gunilla 135n69
Pauling, Linus 61
Paulsson, Valfrid 26, 9697, 121, 154, 156, 160, 161162, 177, 186, 201, 207
Petersen, Klaus 217n14
Peterson, James C. 11n20
Pettersson, Ingemar 182n35
Pinch, Trevor 11n20
Porter, Theodore 59n14
Poskett, James 12n20
Pouchepadass, Jacques 8n15
Prebisch, Raúl 125
Premfors, Rune 41n39
Pugwash 61
Quenet, Gregory 93
Radkau, Joachim 2n2, 16n31, 17n36, 211n7, 212
Raj, Kapil 8n15
Randau, Henning 90
Reini, Marianne 156157
Renn, Jürgen 6n7, 14
Reus, Jacques de see de Reus
Rindzevičiūtė, Eglė 22n48, 58n12
Roberts, Lissa 8n15
Robertson, Thomas 17n37, 20n45, 135n66, 211n7
Robin, Libby 2n2, 5n6, 54, 55n1, 56, 57, 58n13, 59n14, 60n15, 211n7
Rome, Adam 2n2, 18, 135n66, 211212
Rooth, Ulf 156
Russell, Bertrand 61
Rådström, Lennart 128, 129n50
Räsänen, Tuomas 4n5, 20n44, 207n3
Sachse, Carola 61n19
Salomon, Kim 4n4, 154n27
Sandberg, Torsten 142n95
Sarasin, Philipp 5n7, 8n12
science and activism 3, 1522, 2541, 4956, 6163, 7077, 178, 183, 186203, 206207
science and expertise 15, 22, 2728, 3249, 5661, 64, 7077, 165203, 206207
Schneider, Ulrich Johannes 5n7
Schulz, Thorsten 18n41
Secord, James 8n14, 13n26
Seefried, Elke 58n12, 172n11
Segnestam, Mats 152153
Sejersted, Francis 103n70, 217n14
Selander, Sten 5556
Selander, Tom 187, 198, 200n96
Selcer, Perrin 2n2, 55n1, 57n9, 211n7
Sellerberg, Ann-Mari 54n1
Simonsen, Maria 6n9, 11n19
Sjönander, Bengt 187
Skarpe, Christina 162, 163
Skouvig, Laura 6n9
SNF see Society for Nature Conservation
‘So what?’ (Än sen då?) 126, 136137, 140
social democracy 19, 21, 2627, 29, 32, 35, 38, 47, 50, 67, 87, 104105, 116, 119, 125, 133, 138139, 152, 155, 160, 168, 172, 174, 178180, 182, 189190, 200202, 208, 210
Society for Nature Conservation, Swedish (SNF) 145, 146, 150, 151, 152, 164, 165
Soller, Barbro 2124, 39, 76, 7892, 111113, 121, 129, 207, 213
Djurfabriken (1971) 91
Nya Lort-Sverige (1969) 22, 8792
Somsen, Geert 6n9
Speich Chassé, Daniel 5n7
Stahre, Ulf 165n66, 210n6
Stenfeldt, Johan 70n53
Stenlund, Bengt 103n70
Stenlås, Niklas 217n14
Stevrin, Peter 41n39
Stewart, Larry 8n15
Stockholm Conference see United Nations Conference on the Human Environment
Stoltz, Larseric 128
STU see National Board for Technical Development
Subrahmanyam, Sanjay 8n15
Sundberg, Håkan 124, 126
Suominen, Teuvo 137138
Svenningsson, Levi 186
Svensson, Ragni 186n47
Swedish National Defence Research Institute (FOA) 13, 44, 4649, 79, 93112
Swenson, Åke 176, 183
Söderqvist, Thomas 146n9, 151152, 155, 157159
Sörlin, Sverker 2n2, 5n6, 16n30, 22n48, 28, 54, 55n1, 56, 57, 58n13, 60n15, 61n17, 211n7
Tamm, Marek 6n9
Taube, Evert 189
Taylor, Gordon Rattray 171172
Tejning, Stig 7980, 84, 85, 86, 87, 112, 176177
Terrall, Mary 8n15
Tham, Carl 37
Thelander, Jan 25n1, 210n6
Thunberg, Greta 215
Tiberg, Joar 171n10
Tiselius, Arne 45
Toffler, Alvin 171
Topham, Jonathan 9n18
Tunlid, Anna 12n21, n22, 41n39, 6465
Uekötter, Frank 2n2, 15n30, 1819, 61n17, 172n11, 211
Ulfstrand, Staffan 2930
United Nations 14, 125
conference on the human environment 14, 1617, 162163, 167, 171172, 203, 205, 206, 208
conference on trade and development (UNCTAD) 125
Unger, Corinna R. 48n53
Vail, David 18n39
Vattenfall 134, 154, 156, 164
Vestberg, Ragnar 79, 80
Vindel river 144, 152
Vogel, Jakob 5n7
Vogel, Viveka 126
Vogt, William 17, 5556
Road to Survival (1948) 5556
von Hofsten, Anna see Hofsten, Anna von
Vänern (Lake) 27, 84, 86, 117118
Väröbacka 51, 152
Wang, Jessica 61n18
Wanhainen, Väinö 154
Ward, Barbara 1n1
Warde, Paul 2n2, 5n6, 16n30, 22n48, 28, 54, 55n1, 56, 57, 58n13, 59n14, 60n15, 61n17, 211n7
Watson, Fiona 9293n42
Weibull, Lennart 83n18
Wennerholm, Staffan (see also Bergwik) 146
Westholm, Erik 210n6
Westrup, Zenon P. 133134
White, Richard 92n42
Wiberger, Ingvar 183
Wickman, Krister 35, 120
Widmalm, Sven 11n20, 12n21, n23, 41n39
Widmark, Gunnar 79
Wigforss, Ernst 105
William-Olsson, H. 136137
Wisselgren, Per 12n22
Wittrock, Björn 171n10
Wormbs, Nina 12n23
Wrenfelt, Birgitta and Bo 120
Wretlind, Arvid 84
Zelko, Frank 16n31, 160n54
Åse, Lars-Erik 146
Än sen då? see ‘So what?’
Öhman, Ivar 136
Östberg, Kjell 4n4, 154n27
Österberg, Eva 78n2
Östling, Johan 6, 7n10, n11, 810, 13, 56n6, 217n14

The environmental turn in postwar Sweden

A new history of knowledge

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 14 14 3
PDF Downloads 12 12 4